Displaying items by tag: jednorodny plik kontrolny

piątek, 12 sierpień 2016 20:27

Jednorodny Plik Kontrolny


Jednorodny Plik Kontrolny – Informacje podstawowe.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów można znaleźć podstawowe informacje oraz wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące wprowadzonego od 01 lipca 2016 obowiązku przesyłania Jednorodnego Pliku Kontrolnego
(www.mf.gov.pl; ścieżka: kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny).

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax - SAF-T) to zbiór wybranych informacji, pochodzących z systemu informatycznego podmiotu o operacjach gospodarczych za wybrany okres, mających wystandaryzowany układ logiczny oraz format przesyłania (schemat XML), który pozwala na łatwe ich przeglądanie oraz przetwarzanie w celach kontrolnych.

Struktura logiczna JPK według opublikowanego zestawu to:
Struktura 1 - księgi rachunkowe - JPK_KR
Struktura 2 - wyciąg bankowy - JPK_WB
Struktura 3 - magazyn - JPK_MAG
Struktura 4 - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT
Struktura 5 - faktury VAT - JPK_FA
Struktura 6 - podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR
Struktura 7 - ewidencja przychodów - JPK_EWP

Published in Księgowość

Search