Usługi księgowe dla Firm • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT (elektroniczne przesyłanie deklaracji
 • obsługa transakcji wewnątrzwspólnotowych, importowych
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS i US (elektroniczne przesyłanie deklaracji)
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • organizacja i przeprowadzanie inwentaryzacji
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych fundacji i stowarzyszeń
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • zastępstwo księgowe
ZAPEWNIAMY STAŁY DOSTĘP DO DANYCH FIRMY PRZEZ APLIKACJĘ PULPIT MANAGERA

Search