Usługi księgowe dla Firm

Rzetelne i kompetentne zaplecze kadrowe jest nieodłacznym sukcesem Firmy. To ludzie tworzą firmę i zapewniają jej dynamiczny rozwój - stąd tak istotny jest dobór pracowników i profesjonalne podejście do zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Oferujemy dostosowane do ilości zatrunienia usługi dla Firm zatrudniających pracowników.

Przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników

W Centrum Obsługi Firm Przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników otrzymują do swojej dyspozycji pracownika działu Kadr i Płac - prowadzącego politykę kadrową Firmy wg aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Pracy. 

Obsługa kadrowa obejmuje: 

 • hideUmowy o prace - naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
 • hideUmowy cywilno-prawne (zlecenia, o dzieło)
 • hideRozliczenia z ZUS - naliczanie składek, sporządzanie deklaracji
 • hideSporządzanie rozliczeń rocznych i deklaracji
 • hideSporządzanie deklaracji PEFRON
 • hideProwadzenie akt osobowych pracowników
 • hideBieżąca obsługa zatrudnionych, mi.in. zaświadczenia o zatrudnieniu, wynagrodzeniu, wnioski do ZUS
 • hideProwadzenie kart urlopowych
 • hidePilnowanie terminów badań okresowych i szkoleń BHP pracowników
 • hideInne usługi na życzenie klienta.

Przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 10 pracowników

Dla Przedsiębiorców zatrudniających powyżej 10 pracowników oraz Firm oczekujących pełnego wsparcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz polityki kadrowej - oferujemy usługę KADRY+.
KADRY+ to usługa skierowana nie tylko do klientów naszego Biura Rachunkowego ale również dla Firm zainteresowanych wyłącznie obsługą swojej kadry pracowniczej. W ramach usługi, poza pełną obsługą kadrową oferujemy:

 • hidedokonywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników
 • hidedokonywanie przelewów składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy
 • hidedostępność specjalisty ds. Kadr i Płac w siedzibie Firmy wg. ustalonego harmonogramu - pozostającego do dyspozycji pracowników.
 • hidereprezentowanie Pracodawcy przed organami kontroli: PIP, ZUS, PPOŻ
 • hideaudyt dokumentacji kadrowej i polityki zatrudnienia w Firmie
 • hidedoradztwo w zakresie pozyskania pracowników (rekrutacje, rozmowy kwalifikacyjne, dotacje do zatrudnienia, itp.)

Search