piątek, 12 sierpień 2016 20:27

Jednorodny Plik Kontrolny

Rate this item
(0 votes)

Jednorodny Plik Kontrolny – Informacje podstawowe.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów można znaleźć podstawowe informacje oraz wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące wprowadzonego od 01 lipca 2016 obowiązku przesyłania Jednorodnego Pliku Kontrolnego
(www.mf.gov.pl; ścieżka: kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny).

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax - SAF-T) to zbiór wybranych informacji, pochodzących z systemu informatycznego podmiotu o operacjach gospodarczych za wybrany okres, mających wystandaryzowany układ logiczny oraz format przesyłania (schemat XML), który pozwala na łatwe ich przeglądanie oraz przetwarzanie w celach kontrolnych.

Struktura logiczna JPK według opublikowanego zestawu to:
Struktura 1 - księgi rachunkowe - JPK_KR
Struktura 2 - wyciąg bankowy - JPK_WB
Struktura 3 - magazyn - JPK_MAG
Struktura 4 - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT
Struktura 5 - faktury VAT - JPK_FA
Struktura 6 - podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR
Struktura 7 - ewidencja przychodów - JPK_EWP

Obowiązek przekazywania JPK.
Obowiązek przekazywanie elektronicznej postaci ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej będzie realizowane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, z uwzględnieniem zasad zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.
Przekazywanie plików JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej będzie obowiązywać podmioty gospodarcze w następujących terminach:
• od 1 lipca 2016 r. - duże podmioty
• od 1 lipca 2018 r. - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Odrębnie będzie wprowadzany comiesięczne obowiązek przekazywanie postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT):
• 1 lipca 2016 r. - duże podmioty
• 1 stycznia 2017 r. - małe i średnie podmioty
• 1 stycznia 2018 r. - mikroprzedsiębiorcy.

Cel wprowadzenia JPK.
JPK w Polsce zostało wprowadzone na bazie doświadczeń podobnych rozwiązań wdrożonych do systemów prawnych innych państw UE (m.in. Austria, Belgia, Dania, Holandia, Litwa, Luxemburg, Niemcy, Słowenia, Szwecja, Portugalia, Wielka Brytania).
Podstawowym celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest umożliwienie przekazywaniu danych elektronicznych organom kontroli skarbowej w zakresie i formie pozwalającej na efektywne prowadzenie kontroli, skrócenie czasu prowadzenia kontroli, zmniejszenie jej uciążliwości oraz obniżenie kosztów. MF informuje, ze w wielu przypadkach przekazanie pliku będzie miało miejsce w ramach czynności sprawdzających, co ma spowodować że nie będzie konieczne prowadzenie kontroli u podatnika w ogóle. JPK ma być narzędziem kontroli wewnętrznej, który pozwoli monitorować pracę służb księgowych oraz pozwalać na przekazywanie informacji między podatnikami w celach porównawczych.

Administracja podatkowa otrzymała narzędzie pozwalające na szybkie przeprowadzenie czynności sprawdzających i kontroli oraz weryfikacje danych podatkowych. Dzięki czemu według MF znacznie łatwiejsze będzie wyłapanie nieprawidłowości, skutecznie przeciwdziałanie próbom unikania opodatkowania oraz wyłudzenia podatku VAT. JPK prawdopodobnie wpłynie też na uproszczenie i ułatwienie pracy zespołów kontrolnych co przełoży się na obniżenie kosztów czynności kontrolnych w administracji podatkowej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Departamentu Kontroli Skarbowej
Read 1535 times Last modified on piątek, 12 sierpień 2016 20:51
cof

Search